Strona główna

„... Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za własne zdrowie oraz za zdrowie tych, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości lub nie są w stanie troszczyć się o siebie. ...

      Należy zatem chronić zdrowie i troszczyć się o nie, pojmując je jako
fizyczno – psychiczną i duchową równowagę człowieka. ...”

/Jan Paweł II, Watykan 19 lutego 2005r./

Zespół Szkół w Pysznicy posiada Certyfikat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 
Koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie zaczęto wdrażać od 1993 r. W tym czasie realizowano wiele przedsięwzięć w zakresie promowania zdrowego stylu życia, które sprzyjały:

  • kształtowaniu i rozwijaniu świadomości uczniów dotyczącej dbania o zdrowie oraz pogłębianiu wiedzy na temat zagrożeń,
  • dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
  • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Aktywność na rzecz promowania zdrowego stylu życia zaowocowała przyjęciem szkoły 21 marca 2001r. do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

 

 

 

 

 
   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar