Kronika jest zbiorem różnorodnych działań dotyczących Pracy z Patronem, które realizowane były przez społeczność szkolną. Jest próbą udokumentowania wieloletniego wysiłku oraz pasji dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zostali „porwani” osobowością i czynem Jana Pawła II, sposobem wyrażenia wdzięczności wielu pasjonatom, którzy ofiarowali swój prywatny czas i wysiłek, daleko wykraczający poza standardowe szkolne obowiązki. A wszystko to po to, aby stale tworzyć swoisty i niepowtarzalny klimat – klimat „szkoły papieskiej”, która chce i bardzo się stara prowadzić młode pokolenia po ścieżkach „wydeptanych” przez Wielkiego Rodaka. Jest także formą zachwytu nad nieprzemijalnością i wielkością Jego Przesłania – począwszy od słów:

   

„Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! …”
/ Jan Paweł II, Plac Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r
 


Inicjatywa nadania szkole imienia utrwalona została na kartach kroniki. Pierwszy trwały ślad tej działalności to zapis Uchwały Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy podjętej 19 listopada 1998 r. mówiący o propozycji nadania szkole imienia. Po miesięcznych rozważaniach w zespołach klasowych i wychowawczych wykrystalizowała się decyzja, aby rozpocząć prace związane z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II. 10 grudnia 1998 r. ówczesnej dyrektor szkoły Pani Ludwika Błażejowicz zwróciła się z prośbą do Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej J.E.Ks.Bpa Wacława Świerzawskiego o wyrażenie zgody na nadanie tutejszej szkole imienia Jana Pawła II. 19 grudnia 1998 r. Biskup Sandomierski wydał pozytywną opinię. W swoim piśmie zawarł m. in. następujące słowa: „Gronu Pedagogicznemu, Komitetowi Rodzicielskiemu i uczniom życzę, aby nauczanie Piotra naszych czasów było natchnieniem dla wszystkich tworzących środowisko Szkoły do szukania prawdy, krzewienia szacunku i miłości do każdego człowieka oraz kształtowania umysłu i serca według Ewangelii Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela”. 16 lutego 1999 r., u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za dar XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II, dyrektor szkoły Pani Ludwika Błażejowicz na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wystąpiła do Rady Gminy Pysznica o nadanie tutejszej szkole imienia Jana Pawła II. 25 lutego 1999 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar